Wzorcowanie, kalibracja i pomiary, szkolenia metrologiczne
LP-MET
Laboratorium Pomiarów Metrologicznych
wzorcowanie-pomiary-szkolenia-badania
Legalizacja, to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji (Świadectwo legalizacji), że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania, natomiast
Wzorcowanie, to czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych realizowanymi przez wzorce jednostki miary poswiadczone Świadectwem wzorcowania, dlatego

LP-MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych, jako laboratorium wzorcujące zajmuje się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych do pomiarów długości i kąta, ale także do pomiarów ciśnienia, momentu siły, wielkości fotometrycznych, temperatury, i innych wielkości mierzalnych. Wzorcowanie suwmiarek, wzorcowanie mikrometrów, wzorcowanie średnicówek, wzorcowanie kątomierzy, wzorcowanie kątowników, wzorcowanie czujników zegarowych, wzorcowanie płytek wzorcowych, wzorcowanie mikroskopów, wzorcowanie długościomierzy, wzorcowanie projektorów pomiarowych oraz wielu innych przyrządów pomiarowych i wzorców zawiera się w ramach świadczonych usług.
wzorcowanie

LP-MET specjalizuje się w wzorcowaniu sprawdzianów gwintowych, pierścieni wzorcowych, wzorców zarysu gwintu, łuków kołowych, szablonów, płytek wzorcowych, itp. Wykonujemy, wzorcowanie manometrów. Kadra posiada ponad 27 letnie doświadczenie metrologiczne i pomiarowe. Działalność oparta jest głównie na wytycznych Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wzorcowanie przebiega w odniesieniu do polskich, zagranicznych i międzynarodowych Norm, instrukcji Głównego Urzędu Miar oraz instrukcji własnych. Zapewniamy na tyle krótkie terminy realizacji zamówień, aby wszystkie wymagania metrologiczne były całkowicie spełnione. LP-MET wykonuje pomiary twardości, metodą: Rockwella,Brinell,Vickersa,Shore`a zwłaszcza detali wielkogabarytowych w kopalniach, hutach, kuźniach i innych tego typu zakładach przemysłowych. Nasza Sekcja BHP wykonuje pomiary czynników środowiska pracy w zakresie natężenia oświetlenia i wentylacji.Zakres tego typu pomiarów, będzie sukcesywnie rozszerzany.

Przeprowadzamy również wzorcowanie przyrządów pomiarowych stosowanych w kolejnictwie, czyli między innymi: wzorcowanie toromierzy, suwmiarek do pomiaru profilu kół pojazdów szynowych, przyryrządów do pomiaru rozstawu kół zestawów kołowych, przyrządów do pomiarów srednicy okręgów tocznych, przyrządów do pomiarów grubości tarcz zderzaka, przyrządów do pomiarów wysokości zderzaków od główki szyny, szblonów, wzorcowanie sprawdzianów profilu sprawdzianów różnicowych zużycia sprzęgła i wielu innych.
LP-MET prowadzi także szkolenia z zakresu metrologii długości i kąta oraz innych gałęzi metrologii, kontroli jakości, systemów zarządzania jakością ISO, oraz przepisów zwiazanych z oznakowaniem bezpieczeństwa CE.Szkolenia metrologiczne organizujemy i prowadzimy na terenie całej Polski u zamawiającego nawet dla 1 osoby, i są to zwykle szkolenia zamknięte. W działalności szkoleniowej posiadamy ponad 24 letnie doświadczenie.

W zakresie szkoleń współpracujemy również z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr SIMP w Krakowie. Szkolenia i audyty przeprowadzamy przeważnie w działach kontroli jakości firm, laboratoriach oraz izbach pomiarów. Nasza Sekcja BHP świadczy usługi z zakresu BHP. Im większa ilość osób, tym większe rabaty. Tematyka szkoleń może być wybierana indywidualnie przez klienta. Nasza firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod Nr 2.12/00199/2016, oraz obecna na Portalu internetowym Inwestycja w Kadry, którego pomysłodawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Współpracujemy z innymi laboratoriami i ośrodkami badawczymi.Zajmujemy się także sprzedażą przyrządów pomiarowych oraz naprawami i ich regeneracją. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Internetowa Baza Firm Business Navigator

Aktualnie odwiedza nas gości:
Dane teleadresowe
Adres do korespondencji i dostaw:
ul. Opalowa 2/23; 30-798 Kraków
Phone: (+48) 507 929 409
(+48) 788 652 233
e-mail: lapmet@gmail.com
Adres:
ul. Dobrego Pasterza 106
31-416 Kraków
Phone: (+48) 507 929 409
(+48) 788 652 233
NIP: PL945-113-56-17
REGON:120808812
Wzorcowanie, kalibracja
wzorcowanie suwmiarek
Prążki interferencyjne

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest po to, by była dobra jakosć wyrobów, a tym samym lepsze zyski. Szkolenia są po to, by kadra była w pełni profesjonalna.
PROMOCJA!
Aktualnie: Brak promocji zł/szt.
Ze względu na duże zainteresowanie 2018 r. Kontynuacja:
Szkolenie na temat" Wzorcowanie ciśnieniomierzy metodą porównawczą"
Szkolenie e-learning na temat:"Nadzór nad sprzętem pomiarowym w świetle normy ISO 9001"
Szkolenie na temat: "Tworzenie instrukcji wzorcowania przyrządów pomiarowych w świetle normy ISO 9001"
>Ceny promocyjne w zależności od ilości uczestników<
ZAPRASZAMY!

LP-MET na Facebooku-dodawaj opinie i komentarze. Wzorcowanie, pomiary, szkolenia

LP-MET na Twitter-dodawaj twitty, opinie i komentarze

Kliknij