LP-MET
Laboratorium Pomiarów Metrologicznych

wzorcowanie kalibracja pomiary szkolenia


Usługi metrologiczne i pomiarowe wykonujemy dla różnych firm działających między innymi w przemyśle: metalurgicznym i hutniczym, maszynowym, odlewniczym, motoryzacyjnym, farmaceutycznym, dla produkcji medycznej i laboratoryjnej, gumowym, włókienniczym, obróbki metali, chemicznym, budowlanym, narzędziowym,i wielu innych.
Wykonujemy między innymi:

-Wzorcowanie pierścieni wzorcowych i sprawdzianów specjalnych,
-Wzorcowanie pierścieni wzorcowych w zakresie od 0,5 - 300mm.
-Wzorcowanie sprawdzianów specjalnych wykonywanych według
dokumentacji wewnętrznej firm,
-Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych
-Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych-trzpieniowych
-Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych-pierścieniowych metrycznych (M;GR;IR)
-Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych-calowych
(R;G;UN;UNF;UNEF;UNC;UNS;UNJ; UNJF;NPSF;NPT;NPTF;DIN2999; ISO 7-; 2Rd i innych)
-Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych Trapezowych (Tr)
-Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych stożkowych
-Wzorcowaniesprawdzianów gwintowych z gwintem Edisona
-Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych Pg, Whithworta, i innych
-Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych-do wałków i otworów
-Wzorcowanie sprawdzianów łopatkowych
-Wzorcowanie wzorców łuków kołowych metrycznych, calowych
-Wzorcowanie wzorców zarysu gwintu metrycznych, calowych (tzw. grzebieni do gwintów)
-Wzorcowanie wzorców do noży do gwintów
-Wzorcowanie suwmiarek-wszystkie typy,wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych: -Suwmiarki uniwersalne; suwmiarki modułowe; głębokościomierze;
wysokościomierze; suwmiarki specjalne oraz z odczytem
noniuszowym, zegarowym i cyfrowym,
-wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej

-Wzorcowanie mikroskopów pomiarowych
-Wzorcowanie długościomierzy
-Wzorcowanie optimetrów, wzorcowanie ultraoptimetrów
-Wzorcowanie komparatorów
-Wzorcowanie projektorów pomiarowych

-Wzorcowanie mikrometrów, wzorcowanie przyrządów
mikrometrycznych: mikrometry do pomiarów zewnętrznych,
wewnętrznych; wzorcowanie głębokościomierzy i wysokościomierzy
mikrometrycznych; Wzorcowanie głowic mikrometrycznych;
-Wzorcowanie mikrometrów specjalnych także z odczytem cyfrowym;
-Wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych-wszystkie typy;
-Wzorcowanie średnicówek trójpunktowych
-Wzorcowanie płytek wzorcowych długości o stopniowaniu mikrometrycznym; dziesiętnym; komplety od 0,5-100mm oraz od 125-500mm, i inne,
-Wzorcowanie czujników zegarowych
Czujniki zębate zegarowe i dźwigniowo zębate, mikrokatory metryczne i calowe; z działką elementarną 0,1mm; 0,01mm; 0,002mm; 0,001mm; 0,0005mm; 0,0002mm
-Wzorcowanie ściankomierzy czujnikowych, wzorcowanie
średnicówek z czujnikiem zegarowym, wzorcowanie transametrów,
wzorcowanie mikrometrów z czujnikiem
-Wzorcowanie poziomnic: budowlanych, liniałowych, ramowych, kątowych,
-Wzorcowanie Kątomierzy uniwersalnych, optycznych, poziomnicowych,
-Wzorcowanie trzpieni kontrolnych prostych i stożkowych Morse`a
-Wzorcowanie pryzm wielościennych, innych,
-Wzorcowanie liniałów krawędziowych
-Wzorcowanie liniałów powierzchniowych, kreskowych sztywnych, półsztywnych,
-Wzorcowanie przymiarów zwijanych, tzw.metrówek: 2m; 3m; 5m; 8m; 10m; 20m. -Wzorcowanie szczelinomierzy płytkowych, wałeczkowych,
-Wzorcowanie wałeczków pomiarowych do gwintów (do pomiarów średnicy podziałowej gwintów) i innych-wszystkie rodzaje
-Wzorcowanie wzorców nastawczych do mikrometrów
-Wzorcowanie Kątowników stalowych 90, 45 stopni i innych powierzchniowych, krawędziowych,
-Wzorcowanie płyt pomiarowych: żeliwnych, stalowych, granitowych,
-Wzorcowanie folii wzorcowych do mierników grubości powłok
-Wzorcowanie grubościomierzy ultradźwiękowych,
-Wzorcowanie pirometrów w zakresie do 400 C
-Wzorcowanie dalmierzy laserowych
-Wzorcowanie kluczy dynamometrycznych,
-Wzorcowanie multimetrów-chwilowo wstrzymane,
-Wzorcowanie przyrządów pomiarowych stosowanych w kolejnictwie,
-Wzorcowanie toromierzy, szczękomierzy, przyrząddów do pomiarów wysokości zderzaka, suwmiarek do pomiaru profilu kół itp.
-Wzorcowanie przyrządów pomiarowych dla kolejnictwa z odczytem elektronicznym
-Wzorcowanie przyrządów laserowych do pomiarówprofilu kół kolejowych typu Calipri
-Pomiary geometrii obrabiarek obrabiarek tokarek, frezarek, szlifierek, centrów obróbczych, dłutownic, honownic, innych
-Pomiary narzędzi skrawających pomiary geometrii rozwiertaków, pomiary frezów,pomiary stożków o zbieżności 7:24, tzw. amerykańskie itp.
-Wzorcowanie luksomierzy
-Wzorcowanie termometrów

Pomiary i kontrola detali produkcyjnych: -Pomiary warsztatowe w zakresie kontroli jakości: dostaw, międzyoperacyjnej i ostatecznej (odbiory na wydziałach produkcyjnych)
-pomiary części maszyn, pomiary detali produkcyjnych
-Poziomowanie linii produkcyjnych
-Obliczenia wymiarów i tolerancji sprawdzianów gwintowych, do wałków i otworów, itp.
-Ekspertyzy metrologiczne, ekspertyzy pomiarowe, audyty kontroli jakości
-Opracowania technologii produkcji na podstawie dokumentacji technicznej, rysunku i wymagań klienta.


Kontrola jakości produkcji :


W zakresie pomiarów i kontroli detali produkcyjnych:
-Pomiary warsztatowe w zakresie kontroli jakości: dostaw, międzyoperacyjnej i ostatecznej (odbiory na wydziałach produkcyjnych)
-pomiary części maszyn, pomiary detali produkcyjnych
-Poziomowanie linii produkcyjnych
-Obliczenia wymiarów i tolerancji sprawdzianów gwintowych, do wałków i otworów, itp.
-Ekspertyzy metrologiczne, ekspertyzy pomiarowe, audyty kontroli jakości
-Opracowania technologii produkcji na podstawie dokumentacji technicznej, rysunku i wymagań klienta
.

Dane teleadresowe
Adres do korespondencji
i drobnych dostaw:

ul. Opalowa 2/23; 30-798 Kraków
telefon: (+48) 507 929 409
telefon: (+48) 737 602 947
e-mail:
lapmet@gmail.com
Adresy i dane firmowe:
ul. Dobrego Pasterza 106
31-416 Kraków
telefon: (+48) 507 929 409
telefon: (+48) 737 602 947
NIP: PL945-113-56-17
REGON:120808812