LP-MET
Laboratorium Pomiarów Metrologicznych

szkolenia metrologiczne


Szkolenia metrologiczne prowadzimy od 1994 roku, a więc już 26lat. Przeszkoliliśmy wiele osób, głównie pracowników działów kontroli jakości oraz laboratoriów pomiarowych firm na terenie całego Kraju. Byli to pracownicy cały czas pracujący w branży, rozpoczynający pracę w zawodzie, a także wiele osób, które w wyniku zmian na rynku pracy od lat 90-tych ubiegłego wieku do teraz postanowiły się przekwalifikować. Współpracowaliśmy z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr SIMP w Krakowie, prowadząc szkolenia na zlecenie, równolegle prowadząc szkolenia samodzielnie. Od 10 lat organizujemy szkolenia prawie wyłącznie u klienta w zakresie teoretycznym i praktycznym i są to głównie szkolenia zamknięte.Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem sprawdzającym. Możliwe jest też łączenie grup z różnych firm. Mniej więcej od 15 lat liczba uczestników na jednym szkoleniu waha się w granicach od 1-20 osób. Średnio około 2-5 osób. Ceny szkoleń uzależnione są od ilości zgłoszonych osób. Prowadzimy też szkolenia zdalne e-learning, o ile oczywiście w zakres szkolenia nie wchodzą zajęcia praktyrczne. Szkolenia się po prostu opłacają!Pracownicy wykonujący samodzielne wzorcowania przyrządów pomiarowych w firmach dają tym firmom znaczne oszczędności w skali roku, zwłaszcza, jeżeli dana firma posiada dużą ilość przyrządów pomiarowych. Dotyczy to także kwestii odbiorów na wydziałach produkcyjnych, w kontroli jakości dostaw, międzyoperacyjnej i ostatecznej. Firma nie musi wówczas zatrudniać firm zewnetrznych za spore pieniądze, ale przeszkoleni pracownicy wykonują zadania kontroli jakości dotyczące pomiarów i badań detali produkcyjnych, itp. samodzielnie. Dlatego organizujemy także szkolenia zawodowe dla pracowników kontorli jakości lub chcących się przekwalifikować. Zamawiający może,albo skorzystać z przygotowanych już tematycznie szkoleń, albo może wybrać interesującą go tematykę i podać propozycję, wówczas staramy się spełniając oczekiwania klienta,zorganizować szkolenie w zaproponowanym zakresie. Warto zatem się szkolić, bo to procentuje w przyszłości.


OFERTA SZKOLEŃ:
SOLIDNIE I TANIO!
Już 28 lat doświadczeń szkoleniowych!
NIE MUSISZ NIGDZIE WYJEŻDŻAĆ, MY PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE!
Szkolenia metrologiczne prowadzone przez nas, to nie tylko teoria, ale i praktyka. Niektóre szkolenia prowadzone są również w formie e-learning-formie zdalnej przez Internet
OFERTA SZKOLENIOWA LP-MET oraz LP-MET Sekcja BHP
tel. 507929409 lub 737602947
Szkolenia przeznaczone są dla pracowników laboratoriów, izb pomiarów, pracowników działów kontroli jakości firm oraz wszystkich zainteresowanych.
Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników. ZAPRASZAMY!
Pobierz Kartę zgłoszenia:


Poniżej przedstawiono przykładowe szkolenia:


"Wzorcowanie przyrządów pomiarowych do pomiarów długości i kąta"

Samokształcenie kierowane na temat:"Wzorcowanie przyrządów pomiarowych do pomiarów długości i kąta"
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów, izb pomiarów, pracowników działów kontroli jakości firm oraz wszystkich zainteresowanych.
Szkolenie to zawiera następującą tematykę:
1. Prawo o miarach, wyposażenie laboratoriów pomiarowych długości i kąta, izb pomiarów, warunki przeprowadzania wzorcowania, tworzenie instrukcji wzorcowania
2.Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych
3.Wzorcowanie czujników zębatych-zegarowych z działką elementarną 0,01 mm
4.Wzorcowanie liniałów jednokrawędziowych
5 Wzorcowanie poziomnic
6.Wzorcowanie kątomierzy z działką elementarną 5`
7.Wzorcowanie sprawdzianów do wałków i otworów
8.Wzorcowanie kątowników stalowych 90
9.Wzorcowanie średnicówek z czujnikiem zegarowym
10.Procedury wzorcowania w świetle systemu zarządzania jakością ISO-9001
Szkolenie przeprowadzane jest u zamawiającego. Liczba godzin: 20.
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzajcym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się: 1. Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika - Ustawa o ochronie danych osobowych/
2. Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY
1/ Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/ Dojazd do klienta liczy się według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km (2zł/km)
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947
Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/1/


"Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych"

Samokształcenie kierowane na temat:"Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych"
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów, izb pomiarów, pracowników działów kontroli jakości firm oraz wszystkich zainteresowanych.
Szkolenie to zawiera następującą tematykę:
1.Prawo o Miarach, wyposażenie laboratoriów pomiarowych długośc i kąta, (Izb pomiarów) warunki przeprowadzania wzorcowania, tworzenie instrukcji wzorcowania
2.Wzorcowanie suwmiarek
3.Wzorcowanie głębokościomierzy suwmiarkowych
4.Wzorcowanie wysokościomierzy suwmiarkowych
5.Wzorcowanie mikrometrów do pomiarów zewnętrznych
6.Wzorcowanie mikrometrów do pomiarów wewnętrznych
7.Wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych
Szkolenie przeprowadzane jest u zamawiającego. Liczba godzin: 12
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się:
1. Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika - Ustawa o ochronie danych osobowych/
2. Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY
1/ Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/ Dojazd do klienta liczy się według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km (2zł/km)
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947
Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/2/


"Zasady organizacji i zadania działów kontroli jakości w zakładach produkcyjnych"

Samokształcenie kierowane na temat:"Zasady organizacji i zadania działów kontroli jakości w zakładach produkcyjnych"
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników działów kontroli jakości firm, dla nowych firm mających w planach utworzenie działów kontroli jakości oraz innych zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie przeprowadza się u klienta. Może być również przeprowadzone w formie e-learning
Szkolenie to zawiera następującą tematykę:
1.Zadania działów kontroli jakości,br>
2.Kontrola jakości dostaw
3 Kontrola jakości międzyoperacyjna
4.Kontrola jakości ostateczna
5.Braki produkcyjne: minimalizacja, identyfikacja i rozliczanie
6. Identyfikacja i okresowa kontrola sprzętu pomiarow produkcyjnego
7. Dokumentacja działów kontroli jakości w obiegu działu i produkcji

Szkolenie przeprowadzane jest u zamawiającego. Liczba godzin: 10
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się:
1. Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika - Ustawa o ochronie danych osobowych/
2. Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY
1/ Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/ Dojazd do klienta liczy się według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km (2zł/km)
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947
Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/3/


"Wzorcowanie płytek wzorcowych długości"

Samokształcenie kierowane na temat:"Wzorcowanie płytek wzorcowych długości"
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów pomiarowych, działów kontroli jakości firm oraz innych zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenie przeprowadza się u klienta.
Szkolenie to zawiera następującą tematykę:
1 Prawo o miarach
2 Płytki wzorcowe: rodzaje, budowa, użytkowanie, przechowywanie
3.Przyrządy pomiarowe stosowane do wzorcowania wzorcowych-metody wzorcowania
4.Wzorce długości-płytki wzorcowe: omówienie Normy PN-EN ISO 3650
5.Przebieg wzorcowania płytek wzorcowych
6.Opracowanie wyników pomiarów i ich dokumentowanie
Szkolenie przeprowadzane jest u zamawiającego. Liczba godzin: 16
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się:
1. Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika - Ustawa o ochronie danych osobowych/
2. Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY
1/ Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/ Dojazd do klienta liczy się według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km (2zł/km)
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947
Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/4/


"Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych czujnikowych, średnicówek trójpunktowych, grubościomierzy czujnikowych"

Samokształcenie kierowane na temat:"Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych czujnikowych, średnicówek trójpunktowych, grubościomierzy czujnikowych"
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów pomiarowych, działów kontroli jakści firm oraz innych zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenie przeprowadza się u klienta.
Szkolenie to zawiera następującą tematykę:
1.Prawo o Miarach, wyposażenie laboratoriów pomiarowych
długości i kąta, (Izb pomiarów) warunki przeprowadzania wzorcowania
2.Tworzenie instrukcji wzorcowania
3.Wzorcowanie mikrometrów z czujnikiem
4.Wzorcowanie transametrów
5.Wzorcowanie średnicówek trójpunktowych
6.Wzorcowanie Grubościomierzy czujnikowych
Szkolenie przeprowadzane jest u zamawiającego. Liczba godzin: 12
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się:
1.Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika Ustawa o ochronie danych osobowych/
2.Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY
1/ Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/Dojazd do klienta liczy się według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km (2zł/km)
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947
Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/5/


"Badania wizualne i penetracyjne złączy spawanych"

Samokształcenie kierowane na temat:"Badania wizualne i penetracyjne złączy spawanych"
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników działów kontroli jakości firm oraz innych zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenie przeprowadza się u klienta.
Szkolenie to zawiera następującą tematykę:
1.Badania wizualne złączy spawanych
2.Badania penetracyjne złączy spawanych
3.Procedury badania i kontroli
4.Ćwiczenia
Szkolenie przeprowadzane jest u zamawiającego. Liczba godzin: 10
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się:
1.Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika - Ustawa o ochronie danych osobowych/
2.Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY
1/Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/Dojazd do klienta liczy się według aktualnie obowiązując stawek za 1 km (2zł/km)
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947
Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/6/


"Nadzór nad sprzętem pomiarowym w świetle normy ISO 9001"

Samokształcenie kierowane na temat:"Nadzór nad sprzętem pomiarowym w świetle normy ISO 9001"
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów pomiarowych, działów kontroli jakości firm oraz innych zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenie przeprowadza się u klienta. Szkolenie może być przeprowadzane w formie e-learning
Szkolenie to zawiera następującą tematykę:
1.Omówienie zakresu Normy ISO 9001
2.Prawidłowy dobór sprzętu kontrolno pomiarowego
3.Sprzęt pomiarowy: wzorcowanie; legalizacja w świetle Ustawy Prawo o Miarach
4.Tworzenie harmonogramu wzorcowania i legalizacji
5.Kontrola okresowa i bieżąca sprzętu pomiarowego
6.Sprzęt pomiarowy: dokumentacja, identyfikacja i oznaczanie
7.Nadzór nad sprzętem pomiarowym - procedury
Szkolenie przeprowadzane jest u zamawiającego. Liczba godzin: 12
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się:
1.Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika - Ustawa o ochronie danych osobowych/
2.Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY
1/Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/Dojazd do klienta liczy się według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km (2zł/km)
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947 Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/7/


"Wzorcowanie ręcznych narzędzi do pomiarów siły i momentu siły"

Samokształcenie kierowane na temat:"Wzorcowanie ręcznych narzędzi do pomiarów siły i momentu siły"
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników laboratoriów pomiarowych, działów kontroli jakości firm oraz innych zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenie przeprowadza się u klienta. Szkolenie może być przeprowadzane w formie e-learning
Szkolenie to zawiera następującą tematykę:
1.Ustawa Prawo o Miarach – normy, zagadnienia podstawowe
2.Narzędzia dynamometryczne ręczne-wymagania i metody badań
3.Wzorcowanie kluczy dynamometrycznych
4.Wzorcowanie siłomierzy ręcznych-użytkowych
5.Rodzaje siłomierzy, metody badań
6.Tworzenie instrukcji wzorcowania w świetle normy ISO 9001
Szkolenie przeprowadzane jest u zamawiającego. Liczba godzin: 12
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się:
1.Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika - Ustawa o ochronie danych osobowych/
2.Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY
1/Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/Dojazd do klienta liczy się według aktualnie obowiązujących stawek za 1 km (2zł/km)
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947
Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/8/


"Świadectwa wzorcowania, świadectwa legalizacji-interpretacja wyników wzorcowania i legalizacji"

Zkres tematyczny:
1/Prawo o miarach
2/świadectwa wzorcowania, świadectwa legalizacji
3/Instrukcje i normy
4/Okresy przeprowadzania wzorcowania i legalizacji
5/Spójność pomiarowa
6/Niepewność pomiaru
7/Interpretacja treści świadectw wzorcowania i legalizacji
Szkolenie jest dedykowane do kadry zarządzającej oraz pracowników kontroli jakości, działów jakości, laboratoriów pomiarowych i wszystkich zainteresowanych. Egzamin: Po zakończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin pisemny. Egzamin pisemny może być również przeprowadzony w formie zdalnej e-learning. Czas trwania: 1 dzień (6-8 godzin zegarowych)
Minimalna ilość zgłoszonych osób, aby szkolenie mogło się odbyć u klienta - 6 osób.
Minimalna ilość osób, aby szkolenie mogło sie odbyć w siedzibie wykonawcy - 12 osób.
Po odbytym szkoleniu, uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wraz z oceną z egzaminu.
>Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: (0) 507 929 409 lub 737 602 947
Strona internetowa: http://www.lpmet.pl
Symbol szkolenia: 1/LP/9/"Szkolenia BHP, szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej"

Samokształcenie kierowane na temat:"Szkolenia BHP, Szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej"
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystki pracowników.
Szkolenie przeprowadza się u klienta. Szkolenie są przeprowadzane w formie e-learning na terenie całego kraju
Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Materiały szkoleniowe udostępniane są w formie elektronicznej.
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i potwierdzone jest zaświadczeniem ukończenia szkolenia
W zaświadczeniu wymienia się:
1.Dane personalne uczestnika, /wcześniejsza zgoda uczestnika - Ustawa o ochronie danych osobowych/
2.Zakres tematyczny szkolenia
OPŁATY:
1/Cena jest ustalana w zależności od ilości zgłoszonych osób
2/Dojazd do klienta aktualnie wynosi 2zł/km
Zapytania i zgłoszenia dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres:
e-mail: lapmet@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem telefonu: 507 929 409 lub 737 602 947
Szczegóły dotyczące szkoleń BHP zamieściliśmy na stronie internetowej naszej Sekcji BHP, pod adresem:

LP-MET Sekcja BHP

Dane teleadresowe
Adres do korespondencji
i drobnych dostaw:

ul. Opalowa 2/23; 30-798 Kraków
telefon: (+48) 507 929 409
telefon: (+48) 737 602 947
e-mail:
lapmet@gmail.com
Adresy i dane firmowe:
ul. Dobrego Pasterza 106
31-416 Kraków
telefon: (+48) 507 929 409
telefon: (+48) 737 602 947
NIP: PL945-113-56-17
REGON:120808812